Hoe zit het met het ouderlijk gezag van jullie kind?

De juridische moeder van het kind is volgens de wet eenvoudig vast te stellen. Je bent automatisch de moeder wanneer het kind uit jou is geboren of wanneer je het kind hebt geadopteerd. Is de vrouw gehuwd, dan is de man waarmee de moeder is getrouwd automatisch de juridische vader. Jullie hebben dan samen het ouderlijk gezag.

Ouderlijk gezag zonder huwelijk

Natuurlijk zijn niet alle stellen die een kindje verwachten getrouwd. De moeder van het kind wordt op dezelfde manier bepaald, maar de vader moet om het ouderlijk gezag te krijgen het kind erkennen, wanneer er geen sprake is van een huwelijk. Het erkennen kan door een een ambtenaar van de burgerlijke stand  een akte van erkenning op te laten maken of door notariële akte door een notaris op te laten stellen. Het is verstandig om de erkenning van het vaderschap al te regelen voor het kindje is geboren. Dit kan door middel van een akte erkenning ongeboren vrucht. Wonen jullie samen en is er geen sprake van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, dan moet er nog een extra handeling verricht worden om het gezag te regelen. De rechter moet dan namelijk het gezag aan de vader toewijzen.

Gezag-Kinderen

Hoe zit het bij een scheiding?

Het kan zijn dat jullie voor of na de geboorte van het kind besluiten uit elkaar te gaan. Bij een huwelijk houden beide ouders het ouderlijk gezag over het kind of de kinderen na een scheiding. Hetzelfde geldt bij de beëindiging van een geregistreerd partnerschap en de vader heeft het kind erkent. Dit betekent dat beide verantwoordelijk blijven voor de opvoeding en verzorging van de kinderen. Een scheidingsmakelaar kan helpen de afspraken rondom het ouderlijk gezag vast te leggen bij een scheiding. Het kan namelijk zijn dat een van beide het ouderlijk gezag niet meer wil. De rechter kan dan gevraagd worden het ouderlijk gezag aan één van beide ouders toe te wijzen. Zonder ouderlijk gezag behoudt je wel het recht op de omgang met en informatie over het kind en de onderhoudsplicht voor kinderen tot 21 jaar blijft ook bestaan.

 

Reacties zijn gesloten.