Het geboorteproces

De baarmoeder is tijdens de zwangerschap het thuis van de baby. Op deze plaats wordt de basis gelegd voor de verdere leven van het kind. Tijdens de zwangerschap vormt de baby één systeem met de moeder en is gevoelig voor energie van de vader en de omgeving.

In de verschillende fases van de zwangerschap kan het ongeboren kind energiën en emoties oppikken en zich eigen gaan maken. Hierdoor ontstaat er al voor de geboorte een sterke fysieke en emotionele band tussen moeder en kind. Uit veel onderzoeken blijkt dat de eerste periode, dat wil zeggen van conceptie tot en met de eerste levensjaren, de basis vormt voor de latere fysieke, cognitieve en emotionele ontwikkeling van een mens. Hierin worden de ‘basiswaarden’ van het hele systeem ingesteld.

Al tijdens de zwangerschap worden bepaalde ‘basisinstellingen’ vastgesteld. Hierbij is het genetische programma van belang, maar het is nog belangrijker welke ervaringen het kindje pre- of postnataal (voor of na de zwangerschap) opdoet in haar omgeving.

proces

Ook de bevalling zelf is van grote invloed. Het is één van de meest stressvolle ervaringen in een mensenleven. Het adrenalineniveau dat hierbij wordt gehaald, komt verhoudingsgewijs nooit meer terug tijdens een mensenleven. Geboren worden via de natuurlijke weg is dan ook de meest gezonde. Een keizersnede kan voor een baby ingrijpender zijn dan veel mensen denken. Dit komt doordat de vloeistofdruk in de baarmoeder een stuk hoger is dan daarbuiten. Bij een keizersnede valt deze druk meestal vrij abrupt weg.

Baby’s die geboren worden uit een keizersnede hebben gemiddeld een lager Apgarscore, vaker ademhalingsproblemen en meer afwijkende neurologische bevindingen.  Ook komt middenoorontsteking vaker voor. Ook zijn deze kindjes over het algemeen minder alert vlak na de geboorte en het natuurlijk bindingsproces met de moeder gaat meestal iets langzamer.